*|END:WEB_VIDEO|*

BOMBARDEMENTEN & SCHIPBREUK

De Nederlandse koopvaardij brengt in de Tweede Wereldoorlog zware offers. Vrijwel onbewapend brengen de koopvaarders de oorlogsjaren op volle zee door, regelmatig het doelwit van Duitse en Japanse aanvallen. Bombardementen en schipbreuken maken het leven van elke opvarende onzeker. Bijna de helft van de vloot gaat verloren tijdens de oorlog, ruim 3.400 bemanningsleden komen om het leven.

DATABASE

Het digitaal beschikbaar stellen van de onderzoeksdata vereenvoudigt de zoektocht naar informatie over voormalig opvarenden van de Nederlandse koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het doel van het project is om middels crowdsourcing persoonlijke verhalen van opvarenden digitaal beschikbaar en vindbaar te maken. Door de persoonskaarten online toegankelijk te maken via archieven.nl en oorlogslevens.nl, kunnen geïnteresseerden eenvoudig alle beschikbare gegevens vinden. De digitale data biedt tal van nieuwe onderzoeksmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld digital humanities onderzoek. Het NIMH werkt voor dit bijzondere project samen met Netwerk Oorlogsbronnen.

UPDATE

Meer dan 350 vrijwilligers leverden in april en mei 2021 een bijdrage aan het ontsluiten van de persoonskaarten van de Nederlandse koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog. Een deel van die vrijwilligers heeft vervolgens een actief aandeel gehad in de controlefase van het project. Voordat publicatie van de dataset en scans mogelijk is, moet de data worden bewerkt. Dat gebeurt door collega’s van HetVolk.org. Wanneer de dataset gereed is, zullen we deze analyseren. De resultaten van die analyse worden door middel van een aantal infographics inzichtelijk gemaakt. Publicatie van de dataset, de scans en de infographics zal naar verwachting in de loop van september gebeuren.

Nederlands Instituut voor Militaire Historie
Van Alkemadelaan 786, 2597 BC Den Haag
Postbus 90701, 2509 LS Den Haag