VEELGESTELDE VRAGEN
Welke informatie staat er op een koopvaardijkaart?

Op de kaarten staan demografische gegevens, zoals leeftijd, religie, woonplaats en burgerlijke staat van de opvarende. Daarnaast staan er op sommige kaarten bijzondere persoonsgegevens, zoals mogelijke aantekeningen over overlijden, vermissing, scheepsrampen of internering.
Wat is het doel van dit project?

De Nederlandse koopvaardij bracht in de Tweede Wereldoorlog zware offers. Vrijwel onbewapend verbleven de koopvaarders tijdens de oorlogsjaren op volle zee, regelmatig waren zij het doelwit van Duitse en Japanse aanvallen. Bombardementen en schipbreuken maakten het leven van elke opvarende onzeker. Bijna de helft van de vloot gaat verloren tijdens de oorlog, ruim 3.400 bemanningsleden kwamen om het leven. Het NIMH beheert 30.000 persoonskaarten van het Nederlands en buitenlands koopvaardijpersoneel dat tijdens de Tweede Wereldoorlog op de Nederlandse handelsvloot voer. Door de persoonskaarten online toegankelijk te maken, kunnen geïnteresseerden, nabestaanden en onderzoekers eenvoudig alle beschikbare gegevens vinden. Daarmee krijgt een belangrijk hoofdstuk uit de maritieme geschiedenis van Nederland de aandacht die het verdient.
Wat is crowdsourcing?

Crowdsourcing is een vorm van vrijwillige online samenwerking waarin een archief of erfgoedinstelling een beroep doet op individuen om vanuit huis te helpen met het ontsluiten of beschrijven van documenten, archiefbescheiden of foto’s. De vrijwilliger bepaalt zelf welke bijdrage hij of zij levert aan het project. Daar staat doorgaans geen geldelijke beloning tegenover. Deelnemers aan dit soort projecten geven vaak aan dat het gevoel samen maatschappelijk van nut te kunnen zijn een belangrijke drijfveer is om deel te nemen.
Waarom moet ik een vrijwilligersovereenkomst ondertekenen?

Met het ondertekenen van de vrijwilligersovereenkomst gaat u er mee akkoord geen scans en data van dit project te verspreiden. Alle informatie in dit project is vertrouwelijk. Het kan namelijk om informatie gaan van nog levende personen. De overeenkomst is hier te downloaden.
Nederlands Instituut voor Militaire Historie
Van Alkemadelaan 786, 2597 BC Den Haag
Postbus 90701, 2509 LS Den Haag